کمیته علمی و داوران

  پروفسور اکبر نیکخواه
  پروفسور اکبر نیکخواه

  دبیر علمی کنفرانس

  دکتر مجید گلزار
  دکتر مجید گلزار

  Technical and Vocational University

  دکتر یزدان سلطانی
  دکتر یزدان سلطانی

  دانشگاه آزاد اسلامی

  دکتر مهدی نبی پورافروزی
  دکتر مهدی نبی پورافروزی

  مدرس دانشگاه

  دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
  دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

  پارک علم و فناوری استان خوزستان

  دکتر حسین علی امینی خواه
  دکتر حسین علی امینی خواه

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

  حسن رشیدی
  حسن رشیدی

  مدرس دانشگاه