اخبار و اطلاعیه ها

اعلام حمایت مرکز منطقه ای اطلع رسانی علوم و فناوری (RICeST)

طی نامه ای، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری حمایت علمی خود را از تمامی همایش های موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی اعلام نمود.

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

شرایط داوری زود هنگام مقالات

آن دسته از دانشجویان و پژوهشگرانی که نیازمند دریافت نتایج داوری مقالات ارسالی خود زودتر از آخرین زمان اعلام نتایج داوری مقالات می باشند

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

نمایه سازی مقالات پذیرش شده در iraCiC

اصل مقالات پذیرش شده همایش بصورت رایگان در مرکز استناد علمی نمایه می شوند و برای هر یک از آنها شناسه اختصاصی ایراسیس (IOI) تعلق می گیرد و امکان محاسب [...]

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

صدور رایگان گواهینامه IRACIC به پژوهشگران

به تمامی نویسندگان این همایش گواهینامه معتبر پذیرش و حضور در همایش از طرف ایراسیس- مرکز استناد علمی اهدا خواهد شد

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

ثبت همایش در مرکز استناد علمی- IRACIC

تمامی مقالات پذیرفته شده همایش، پس از برگزاری بصورت رایگان در IRACIC به نام نویسندگان مقالات نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶