پیام دبیر علمی

این کنفرانس با موضوع مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت، سعی در هم افزایی علمی و صنعتی دانش و تجربه علمی-صنعتی کشور دارد. بدون شک، فصل مشترک تمامی شاخه های علوم و تکنولوژی، نحوه و کیفیت مدیریت و اقتصادزایی آنها می باشد. لذا، مدیریت، تجارت و اقتصاد، نه تنها خود علوم متمایزی هستند، بلکه قلب تپنده تمام علوم، و در واقع، نقطه پرگار سودمندی سایر علوم می باشند. از این روست که این کنفرانس افتخار دارد میزبان علمی اندیشمندان، محققان و صاحب نظران علوم مدیریتی و اقتصادی باشد که یگانه هدف ایشان بهبود بهره وری صنعتی و اقتصادی از دست آوردهای آکادمیک و تحقیقاتی (به ویژه علوم بین رشته ای) است. بنابراین، کنفرانس حاضر با هدف الهام بخشی به بدنه تحقیقات و فن آوری در تمام علوم و نه فقط علوم خاص برنامه ریزی شده است. امید است با اتکا به دانش نوین و تجربه نوآورانه و خلاق شرکت کنندگان و فلسفه وجودی فوق، این کنفرانس بتواند به عمده ترین هدف استراتژیک خود که بهبود کیفیت حیات شهروندان در قالب اقتصاد و تجارت دانش بنیان ملی و فراملی است، دست یابد. لطفا با پیشنهادات فکورانه و سازنده خود ما را در این راه یاری فرمایید.

 

 

با خوش آمدگویی و احترام   

پروفسور اکبر نیکخواه

دبیر علمی کنفرانس