تعرفه کنفرانس

قبل از واریز هزینه ها به نکات زیر توجه نمایید:

افرادی که مقاله ای در این کنفرانس نداشته و داوطلب حضور در کنفرانس و و بهره مندی از برنامه ها و مزایای آن می باشند، می بایست به صورت ثبت نام بدون مقاله در کنفرانس ثبت نام نمایند. برای این شرکت کنندگان گواهی حضور و شرکت در کنفرانس صادر می گردد. همچنین ملزومات کنفرانس (کیف، خودکار، سی دی کنفرانس و کتابچه زمانبندی کنفرانس) نیز به ایشان ارائه خواهد شد و پذیرایی بین جلسات و ناهار نیز انجام می گیرد.

جهت صدور گواهینامه و نمایه مقاله در مجموعه مقالات و مراکز علمی بایستی حداقل یکی از نویسندگان مقاله ثبت نام را انجام دهند و اسامی تمامی نویسندگان مطابق فایل word مقاله در پنل کاربری ثبت شود.

واریز هزینه ثبت نام بایستی پس از پذیرش مقاله از سوی داوران انجام گیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی باشد.

توجه: پکیج ثبت نام کنندگان غیرحضوری (شامل: گواهینامه ارائه مقالات، گواهینامه بین المللی، کتاب الکترونیک مجموعه مقالات و ...)، 15 روز پس از برگزاری کنفرانس به آدرس پستی اعلام شده در پنل کاربری فرد ثبت نام کننده ارسال می شود.

امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد.

 

 

تعرفه های کنفرانس غیرحضوری

هزینه ثبت نام غیرحضوری در کنفرانس شامل موارد زیر می باشد:

 • داوری مقاله
 • دریافت گواهینامه پذیرش و ارائه مقاله به صاحب پنل با ذکر نام تمام نویسنده ها (15 روز پس از برگزاری کنفرانس)
 • دریافت گواهینامه ثبت مقاله در مرکز استناد علمی(ایراسیس) به صاحب پنل با ذکر نام تمام نویسنده ها
 • دریافت گواهینامه موقت به صورت آنلاین از پانل کاربری (ویژه پژوهشگرانی که نیاز سریع به داوری مقاله خود دارند)
 • دریافت گواهینامه بین المللی برای صاحب پانل
 • دریافت لوح فشرده مجموعه مقالات کامل کنفرانس (Full Papers)
 • نمایه سازی مقالات در پایگاه های معتبر علمی
نوع ثبت نام تا 17 دی 97 از 18 تا 26 دی 97
ویژه دانشجویان 120.000 تومان 140.000 تومان
ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه 150.000 تومان 180.000 تومان
ثبت نام کنندگان آزاد 200.000 تومان 240.000 تومان

 

 

تعرفه های کنفرانس حضوری

هزینه ثبت نام حضوری در کنفرانس شامل موارد زیر می باشد:

 • داوری مقاله
 • صدور کارت ورود به کنفرانس برای صاحب پانل
 • حضور در پانل های تخصصی و ارائه مقالات به انتخاب کمیته علمی
 • دریافت گواهینامه پذیرش و ارائه مقاله به صاحب پنل با ذکر نام تمام نویسنده ها
 • دریافت گواهینامه ثبت مقاله در مرکز استناد علمی(ایراسیس) به صاحب پنل با ذکر نام تمام نویسنده ها
 • دریافت گواهینامه موقت به صورت آنلاین از پانل کاربری (ویژه پژوهشگرانی که نیاز سریع به داوری مقاله خود دارند)
 • دریافت گواهینامه بین المللی برای صاحب پنل
 • دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس
 • دریافت لوح فشرده مجموعه مقالات کامل کنفرانس (Full Papers)
 • دریافت پکیج کنفرانس- شامل کیف، کنداکتور کنفرانس، خودکار، دفترچه یادداشت و ...
 • پذیرایی بین جلسات و ناهار
 • دریافت هدایای اسپانسر کنفرانس
نوع ثبت نام تا 16 دی 97 از 18 تا 26 دی97
ویژه دانشجویان 250.000 تومان 280.000 تومان
ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه 270.000 تومان 300.000 تومان
ثبت نام کنندگان آزاد 300.000 تومان 340.000 تومان

  

ثبت نام بدون مقاله

هزینه ثبت نام بدون مقاله در کنفرانس شامل موارد زیر می باشد:

 • صدور کارت ورود به کنفرانس برای صاحب پانل
 • حضور در پانل های تخصصی و استفاده از سخنرانی ها
 • دریافت گواهینامه بین المللی برای صاحب پانل به میزان 8 ساعت دوره کارگاهی
 • دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس
 • دریافت لوح فشرده مجموعه مقالات کامل کنفرانس (Full Papers)
 • دریافت پکیج کنفرانس- شامل کیف، کنداکتور کنفرانس، خودکار، دفترچه یادداشت و ...
 • پذیرایی به صورت 2 میان وعده و ناهار

هزینه ثبت نام بدون مقاله، مبلغ 280 هزار تومان می باشد.

 

 

هزینه هر مقاله اضافه به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول، مبلغ 90 هزار تومان می باشد.

 

هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار، مبلغ 160 هزار تومان می باشد.

 

 

گواهینامه های بین المللی از مراکز آکادمیک

طی تفاهم نامه منعقده فی مابین دبیرخانه دائمی کنفرانس و تعدادی از آکادمی های بین المللی، کلیه دانشجویان و پژوهشگران این کنفرانس که موفق به اخذ گواهینامه پذیرش مقاله می شوند یا بصورت نویسنده همکار یا بدون مقاله در کنفرانس شرکت می نمایند، بدون شرکت در هیچ آزمونی امکان بهره مندی از مدارک بین المللی آکادمی ها را خواهند داشت.
اخذ این مدارک که مرجع صادر کننده آن آکادمی های بین المللی ایران، انگلستان، آمریکا، اترش، ایتالیا و ... می باشد در جوامع بین المللی (داخل و خارج از کشور ) به منزله مهارت بالای دارنده این گواهینامه و یک معیار مستند جهت اخذ کار مرتبط با گواهینامه مربوطه در کل جهان می باشد .
ضمنا خاطرنشان می شود جهت استعلام گواهینامه های مربوطه می توان از طریق وب سایت آکادمی با وارد کردن شماره گواهینامه اطلاعات دانش پذیر مشاهده می گردد.

توجه: انتخاب گواهینامه های بین المللی ذیل اختیاری است و الزامی نمی باشد.

 

گواهینامه های ملی و بین المللی حضور در همایش از آکادمی های بین المللی هزینه (تومان)
گواهینامه ملی IRACIC با ذکر 8 ساعت دوره آموزشی 30/000
گواهینامه بین المللی IRACIC با ذکر 8 ساعت دوره آموزشی 70/000
گواهینامه بین المللی ACS آمریکا 380/000
گواهینامه بین المللی MPT اتریش 60/000
گواهینامه بین المللی INO Cert کانادا 160/000
گواهینامه بین المللی ICS کانادا (ثبت در سایت ICS ایران) 440/000
گواهینامه ملی ICS کانادا 110/000
گواهینامه بین المللی ANCCP ایتالیا 330/000
گواهینامه ملی ANCCP ایتالیا 75/000
 گواهینامه ملی IQS انگلستان 60/000
گواهینامه بین المللی DNW اتریش 90/000